Brangien


Wierna służąca Izoldy, jako jedyna zna tajemnicę łączącą Tristana i jej panią. Jest bardzo lojalna, mimo to Izolda poleca ją zabić, ale kobieta przekonuje zabójców o swojej niewinności, więc darują oni jej życie. Izolda błaga ją o wybaczenie swej złej decyzji.


Źródło: streszczenia.pl